Zásady ochrany osobných údajov

Základné ustanovenie

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Stella Renáta Závodská – abimopec, IČO 50241389 so sídlom Bárdošova 4, 831 01 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú :

adresa: Bárdošova 4, 831 01 Bratislava

email: info@abimopec.sk

telefón: 0944 833 613

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Spracovanie osobných údajov

1. Pri nákupe

Nám poskytujete údaje z objednávacích alebo iných formulárov. Sú to hlavne základné údaje, ktoré sú nutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy.

1. Meno a priezvisko / firma : IČO a DIČ

2. E-mail, telefónne číslo, poštová adresa a fakturačná adresa, platobné údaje, bankové spojenie

3. Údaje o nakúpených produktoch, informácie o poskytnutých službách zákazníkovi

2. Pri registrácií

Ak sa rozhodnete pre registráciu v našom e-shope s následným vytvorením zákazníckeho konta, ktoré zabezpečíte vami zvoleným heslom. K tomuto heslu máte prístup iba vy. V prípade jeho straty je systém schopný vygenerovať Vám nové heslo, avšak predtým musíte splniť overovacie kritéria, ktoré zabezpečia Vaše konto pred treťou stranou.

V rámci konta máte neobmedzený prístup k vašim osobným údajom ako aj k ich prípadnej úprave. V konte môžete nahliadnuť do histórie vašich zrealizovaných objednávok, zakúpených produktov, detailov účtu, sťahovať a spravovať svoj účet.

Objednávka nie je podmienená registráciou konta, takže objednávku môžete odoslať aj bez vytvárania konta v www.abimopec.sk.

Pri členoch abimopecshop získavame informácie :

1. Meno a priezvisko / firma : IČO a DIČ 2. E-mail, telefónne číslo, poštová adresa a fakturačná adresa, platobné údaje, bankové spojenie 3. Údaje o nakúpených produktoch, informácie o poskytnutých službách zákazníkovi 4. Prihlasovacie údaje ( prihlasovacie meno a heslo ) 5. Demografické údaje z vášho nastavenia a správania sa na webe 6. Údaje z trvania zmluvy ( nakúpené produkty, poskytnutých službách zákazníkovi )

3. Pri odbere obchodných oznámení a reklám

Spracovávané údaje :

1. Meno a priezvisko / firma : IČO a DIČ 2. E-mail, telefónne číslo, poštová adresa a fakturačná adresa, platobné údaje, bankové spojenie 3. Údaje o nakúpených produktoch, informácie o poskytnutých službách zákazníkovi) 4. Demografické údaje z vášho nastavenia a správania sa na webe

4. Návštevou našich stránok V priebehu Vašej návštevy na www.abimopecshop.sk, získavame od Vás rôzne informácie ako napríklad IP adresu, nastavenie prehliadača a preferovaného jazyka, navštívené webové stránky a pohyb na nich, odkazy na ktoré ste klikli, aký produkt ste si najviac zobrazovali, údaje poskytnuté vašim prehliadačom, rozlíšenie operačného systému vášho zariadenia, jazyk atď. Pri návšteve našej stránky ukladáme a následne aj čítame súbory cookies.

Pomocou tzv. sociálnych pluginov môžete na svojom profile zdieľať príslušný obsah. Za vkladaný obsah a aktivitu na našich a vašich webových stránkach nesiete zodpovednosť vy. Práve preto Vás žiadame, aby ste v zdieľanom obsahu neposkytovali informácie, ktoré chcete aby zostali súkromné alebo iné nevhodné informácie. V prípade prekliku na stránku, ktorá nie je v našom vlastníctve, nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie, produkty, služby atď., ktoré poskytujú alebo obsahujú.

5. Stráženie dostupnosti

V prípade ak prejavíte záujem o momentálne nedostupný tovar a poskytnete nám svoje údaje pre spätné kontaktovanie ak bude výrobok opäť dostupný.

6. Pri hodnotení spokojnosti

Záleží nám na Vašom názore a preto budeme veľmi vďační ak sa s nami podelíte o svoje pocity ohľadom samotného nákupu alebo tovaru. V prípade odoslania tohto hodnotenia ho spracovávame výlučne len pre naše súkromné účely, ktoré sú hlavne v zlepšovaní našich služieb.

Spracovávané údaje :

1. Meno a priezvisko / firma : IČO a DIČ

2. Údaje z trvania zmluvy ( nakúpené produkty, poskytnutých službách zákazníkovi )

7. Pri zapojení sa do súťaží V prípade súťaží, ktoré môžeme poskytovať na www.abimopecshop.sk alebo prostredníctvom sociálnych sietí, svojim zapojením do súťaže zdieľate s nami informácie o svojom profile/mene a ďaľších informáciach, ktoré sú potrebné pre registráciu v danej súťaži ( pravidlá môžeme meniť podľa charakteru súťaží ). K vašej aktivite a údajom pristupujeme so Zásadami spracovania osobných údajov, ktorá je prevádzkovateľom danej sociálnej siete..

Spracovávané údaje :

1. Meno a priezvisko / firma : IČO a DIČ

2. E-mail, telefónne číslo, poštová adresa a fakturačná adresa, platobné údaje, bankové spojenie

8. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týsprávcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

9. Poskytovanie údajov

Vaše osobné údaje spracovávame väčšinou pre vlastné účely. Vaše údaje určitým tretím stranám sprostredkujeme len v prípade nevyhnutnej situácie. S vaším súhlasom môžeme vaše osobné údaje odovzdať aj sociálnym sieťam, marketingových nástrojov, prepravným spoločnostiam, spoločnostiam súvisiacim s reklamáciou alebo servisom, spoločnostiam prevádzkujúcim platobné služby, poskytovateľom cloudových služieb, právnym alebo finančným zástupcom, súdom, verejným orgánom a iným podľa špecifických potrieb.

10. Doba spracovania údajov

Vaše osobné údaje spracovávame počas nášho zmluvného vzťahu, respektíve kúpnej zmluvy. V rámci stanovených právnych predpisov uchovávame osobné údaje z kúpnej zmluvy minimálne 10 rokov od jej vystavenia. Pri ostatných ( napr. pri nákupe, registrácií, odbere obchodných oznámení a reklám, návštevou našich stránok, stráženie dostupnosti, pri hodnotení spokojnosti, pri zapojení sa do súťaží ) archivujeme Vaše údaje po dobu 5 rokov.

11. Súbory cookies

Cookies je štandardným nástrojom na ukladanie informácií týkajúcich sa používania webových stránok. Naša stránka funguje aj bez potvrdenia cookies ale len v obmedzenej réžií a kvalite. Cookies súbory sú využívané internetovým prehliadačom, sú to malé textové súbory, ktoré vznikajú automaticky pri návšteve každej webovej stránky a ktoré sú uložené v rámci vami využívaného prehliadača vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení. Vďaka niektorým cookies dokážeme prepojiť vaše aktivity na našich webových stránkach až dokým sa prehliadač uzavriete. So zavretím okna prehliadača sa súbory cookies automaticky vymažú. Iné cookies však vo vašom prehliadači či zariadení zostávajú nastavené obdobie a pri každej návšteve našich webových stránok sa reaktivujú. Dáta získané zo súborov cookies uchovávame maximálne 1 rok. Informácie o možnostiach nastavenia predvolieb pre súbory cookies nájdete v svojich internetových prehliadačoch.

12. Práva kupujúceho

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, dostať informácie o tom ako s nimi zaobchádzame a ako ich archivujeme. Máte právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo zmenených údajov. Máte právo na vymazanie osobných údajov, pokiaľ nejde o zákonom stanovené listiny ako napríklad faktúry. Máte právo na prenos alebo obmedzenie Vašich osobných údajov. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu alebo podať sťažnosť. Pre Vaše otázky alebo zmeny nás kontaktujte na info@abimopec.sk.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 11. 11. 2020.